Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Groepsaankoop Interleuven én nieuwe gemeentelijke subsidie voor thermografisch onderzoek van uw woning

Voorbeeld van een thermoscan

Om energie te besparen in uw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een infraroodcamera kunnen zulke warmteverliezen vastgelegd worden.

In samenwerking met Interleuven kunt u een thermografisch onderzoek voor uw woning of appartement laten uitvoeren door een door hun aangesteld adviesbureau. Door dit onderzoek van de woning kunnen bouwkundige afwijkingen geconstateerd worden, zoals opsporen van isolatieproblemen, koudebruggen, vochtinsijpeling, lekken in platte daken en warmteverliezen via kieren en spleten.

De inwoners van Kortenberg zijn de beste afvalsorteerder in de regio!

Hoe doet uw gemeente het in de lijst met afvalcijfers?

De inwoners van Kortenberg blijven de beste afvalsorteerders in de regio. Met 78,90 kilogram ingezameld restafval per inwoner voert Kortenberg de lijst aan. Lubbeek en Herent  eindigen op plaatsen 2 en 3. Een kort overzicht is te bekijken met een klik op de afbeelding.

Dat we opnieuw mooie cijfers kunnen voorleggen, hebben we onder meer aan ons DifTar recyclagepark te danken. Maar ook door onze gemotiveerde inwoners blijven we bij de beste leerlingen van Vlaanderen. Als gemeente proberen we de inwoners te blijven sensibiliseren, zodat deze weten hoe belangrijk het is om goed te sorteren. Dit ondermeer via de jaarlijkse opruimactie in de hele gemeente, via het zwerfvuilmeter- peterschap, de verkoop van compostvaten en –bakken, de kringlooptuindag, de repair cafés en nog veel meer.
Ondertussen werd ook de roze zak met succes geïntroduceerd, waarmee zachte plastics uit de vuilnisbak met restafval geweerd worden. Op die manier gaan we nog beter sorteren en kan ons afval een tweede leven krijgen als zitbank of picknicktafel. Bekijk hier het rapport 'Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2015.

Langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 erkend als algemene ramp

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 is verschenen waarbij dit fenomeen als algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden, dus ook voor Kortenberg.

Aanvragen tot financiële tegemoetkoming kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 januari 2017. U kunt de nodige formulieren downloaden van de website: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.

De aanvragen dienen, bij voorkeur aangetekend, in 2 exemplaren opgestuurd te worden naar:
VLAAMSE OVERHEID – Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C - 1000 BRUSSEL / rampenfonds@vlaanderen.be

Gratis inzamelperiode bladafval op het gemeentelijk containerpark

foto van herfstbladeren

Tijdens de maanden november en december kunt u met uw bladafval gratis terecht op het containerpark in de Noodbosweg te Kortenberg tijdens de gebruikelijke openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 12.30 tot 19.30 u. en op zaterdag van 9 tot 16 u.
Onder bladafval wordt geen grasmaaisel of ander tuinafval verstaan!

Inschrijven nieuwsbrieven